Mer om avdelingene

Avlastningsavdelingen

Et hjem borte fra hjemmet. Åpent alle dager, hele året.

Årsberetning 2021 Avlastningen

 

Boligen

Boligen vår er utformet som et bofellesskap. – Et individuelt tilpasset og meningsfullt tilbud i trygge og tilrettelagte omgivelser.

Årsberetning 2021 Boligen

 

 

​Skredderstua arbeidssenter

Dagsenteravdelingen vektlegger arbeid og sysselsetting, relasjonsbygging og trivsel.

Årsberetning 2021 Skredderstua

Radarveien dagsenter

Våre seks avdelinger i hovedbygget i Radarveien 100 gir tilbud til voksne med utviklingshemming. Avdelingene har mellom 7 og 12 brukere.

Det legges vekt på å gi den enkelte et målrettet, forutsigbart og realistisk tilbud.

Målet er at alle skal kunne utvikle, vedlikeholde og nyttiggjøre seg av egne ferdigheter og kunnskaper på en best mulig måte. Det er viktig at brukerne har innflytelse på sin egen hverdag, og at den oppleves meningsfull. Trivsel, samarbeid, sosial tilhørighet, trygghet, respekt og mestring står sentralt hos oss.

Vi tar gjerne imot besøk fra aktuelle søkere og fra samarbeidspartnere i inn- og utland.

Blå avdeling                     

Brukerne har diagnose innen autismespekteret. De får individuell tilrettelegging, tett oppfølging og struktur i hverdagen.

Årsberetning 2021 Blå

Grønn avdeling   

«Mulighetens verden». Vi vektlegger brukermedvirkning, trivsel, selvstendighet i kommunikasjon, sosial samhandling, arbeid og fysisk aktivitet.

Årsberetning 2021 Grønn

Grå avdeling   

Vi vektlegger mestring, fysisk aktivitet, glede, fellesskap og ønsker å legge tilrette for selvbestemmelse i en aktiv hverdag.

Årsberetning 2021 Grå

 

 

Gul avdeling                     

Vi vektlegger fysisk aktivitet, kommunikasjon, sansestimulering, sosial trening og enkle arbeidsoppgaver.

Årsberetning 2021 Gul

 

Orange avdeling

Vi er en aktiv, arbeidsom og livlig gjeng. Brukerne våre har behov for en strukturert og forutsigbar hverdag med tett oppfølging.

Årsberetning 2021 Orange

Rød avdeling                    

Et aktivt fellesskap med mye sang, musikk, glede og stor takhøyde.

Årsberetning 2021 Rød