Mer om avdelingene

Avlastningsavdelingen

Et hjem borte fra hjemmet. Åpent alle dager, hele året.

Årsmelding 2022 Avlastningen

 

Boligen

Boligen vår er utformet som et bofellesskap. – Et individuelt tilpasset og meningsfullt tilbud i trygge og tilrettelagte omgivelser.

Årsmelding 2022 Bolig

 

 

​Skredderstua arbeidssenter

Dagsenteravdelingen vektlegger arbeid og sysselsetting, relasjonsbygging og trivsel.

Årsmelding 2022 Skredderstua

Radarveien dagsenter

Våre seks avdelinger i hovedbygget i Radarveien 100 gir tilbud til voksne med utviklingshemming. Avdelingene har mellom 7 og 12 brukere.

Det legges vekt på å gi den enkelte et målrettet, forutsigbart og realistisk tilbud.

Målet er at alle skal kunne utvikle, vedlikeholde og nyttiggjøre seg av egne ferdigheter og kunnskaper på en best mulig måte. Det er viktig at brukerne har innflytelse på sin egen hverdag, og at den oppleves meningsfull. Trivsel, samarbeid, sosial tilhørighet, trygghet, respekt og mestring står sentralt hos oss.

Vi tar gjerne imot besøk fra aktuelle søkere og fra samarbeidspartnere i inn- og utland.

Blå avdeling                     

Brukerne har diagnose innen autismespekteret. De får individuell tilrettelegging, tett oppfølging og struktur i hverdagen.

Årsmelding 2022 Blå

Grønn avdeling   

«Mulighetens verden». Vi vektlegger brukermedvirkning, trivsel, selvstendighet i kommunikasjon, sosial samhandling, arbeid og fysisk aktivitet.

Årsmelding 2022 Grønn

Grå avdeling   

Vi vektlegger mestring, fysisk aktivitet, glede, fellesskap og ønsker å legge tilrette for selvbestemmelse i en aktiv hverdag.

Årsmelding 2022 Grå

 

 

Gul avdeling                     

Vi vektlegger fysisk aktivitet, kommunikasjon, sansestimulering, sosial trening og enkle arbeidsoppgaver.

Årsmelding 2022 Gul

 

Orange avdeling

Vi er en aktiv, arbeidsom og livlig gjeng. Brukerne våre har behov for en strukturert og forutsigbar hverdag med tett oppfølging.

Årsmelding 2022 Orange

Rød avdeling                    

Et aktivt fellesskap med mye sang, musikk, glede og stor takhøyde.

Årsmelding 2022 Rød