Sosial fungering

Sosiale ferdigheter og holdninger utvikles gjennom hele livet. De er med på å skape positive relasjoner og opplevelser i samspill med andre.

Nærmiljøet vårt gir gode muligheter for turer, bruk av offentlig transport, handling, kafébesøk, bibliotekbesøk, kinobesøk og andre aktiviteter.

Alle avdelinger har sine forskjellige faste samlinger, som musikkstund, ukeslutt, lesestund og grillkveld.

Vi har mange faste arrangement som er med på å skape et sosialt fellesskap. Vi har ukentlig felles musikkstund på torget. Vi har årlige felles arrangement: fastelavensfeiring, påskelunsj, Rusken, diskotek, 17.mai markering, utedag med mange aktiviteter, høstfest, julemesse, julegrøt og gang rundt juletreet.