Faglig struktur

Stiftelsen er organisert i 9 avdelinger, hver med egen avdelingsleder.

Vi har egne stillinger som er med i det tverrfaglige arbeidet og gir faglig støtte til alle avdelingene i stiftelsen. Stillingene omfatter fysioterapeuter og fagkonsulenter.

Det er utarbeidet systemer for kvalitetssikring på mange områder.

Den faglige strukturen skal understøtte vårt mål om å skape en meningsfull hverdag og se den enkelte bruker. Alle skal få utviklingsmuligheter utfra behov, interesser og ønsker.

Faglig struktur