VELKOMMEN TIL STIFTELSEN RADARVEIEN!

– Et godt sted å være –

Stiftelsen Radarveien gir tilbud til utviklingshemmede. Dette har vi gjort siden 1973.

Radarveien er en tilpasningsdyktig organisasjon som leverer kvalitet. Vi har dedikerte og høyt kvalifiserte ansatte som hver dag arbeider for å høyne brukernes livskvalitet. Vi skaper vekst gjennom å se det enkelte menneske.

Radarveien har rammeavtale med Oslo kommune om kjøp av avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utviklingshemming.

Fritt brukervalg i Oslo gjør det mulig å velge dagsenter ut fra egne ønsker og behov.

Ta gjerne kontakt med oss 🙂

Radarkvelden

Vi inviterer til fritidstilbud på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo.