VELKOMMEN TIL STIFTELSEN RADARVEIEN!

– Et godt sted å være –

 

Stiftelsen Radarveien gir tilbud til mennesker med utviklingshemming. Det har vi gjort siden 1973. Vi er en tilpasningsdyktig organisasjon som leverer kvalitet. Vi har dedikerte og høyt kvalifiserte ansatte som hver dag arbeider for å høyne brukernes livskvalitet. Vi skaper vekst gjennom å se det enkelte menneske.

Radarveien har konsesjons-avtale med Oslo kommune om å drive dagsenter. Dagsenteret har 7 avdelinger. Fritt brukervalg i Oslo gjør det mulig å velge dagsenter og bolig ut fra egne ønsker og behov.

Radarveien har rammeavtale med Oslo kommune om kjøp av avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utviklingshemming. Avlastningsavdelingen holder til i et nytt tilbygg som ble ferdig i 2019.

Radarveien har også rammeavtale med Oslo kommune om heldøgnstjenester (bolig) for personer over 18 år med multifunksjonshemming. Boligen vår er utformet som et bofellesskap der beboer har eget rom og der bad, kjøkken og andre fellesrom deles med andre. Både avlastnings- og heldøgnstjenestene holder til i det nye bygget.

Ta gjerne kontakt med oss 🙂

Nyheter

I februar 2021 underskrev Radarveien og Oslo kommune rammeavtale om kjøp av dagsentertjenester til personer over 18 år med utviklingshemming. I meddelelsen står det blant annet: «Totalt sett har Radarveien levert det beste tilbudet i konkurransen.» Den nye avtalen trer i kraft fra 1 april 2021.

Stiftelsen Radarveien er nå Miljøfyrtårn-sertifisert. Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.  Nå skal vi fortsette arbeidet med å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.

Vi har også gleden av å meddele at vi får 300.000 kr i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB som skal benyttes til å lage en ny aktivitets- og sansesti i Lilleskogen som alle på Radarveien vil få stor glede av.

Koranapandemien

På Radarveien har vi tilpasset den daglig driften til hva som er forsvarlig i et smittevernperspektiv. Dette setter naturligvis noen begrensninger på våre daglige aktiviteter, men ansatte er kreative og flinke og får til utrolig mye på tross av den vanskelige situasjonen vi er i.  Vi jobber hver dag for å gi gode og trygge tilbud til våre brukere. 

Regjeringen uttaler at «Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke. Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen.»

Radarveien følger veiledningene for smittevern og vi gir forsvarlige tilbud som ivaretar både krav til smittevern, hensynet til sårbare grupper og individuelle behov hos brukerne våre. Vi ønsker at alle skal ha det bra hos oss; både brukere og ansatte.

 

Radarkvelden

Vi inviterer til fritidstilbud på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo.

Plass hos oss


Ledige stillinger:

Verne-/sykepleier – Bofelleskapet