VELKOMMEN TIL STIFTELSEN RADARVEIEN!

– Et godt sted å være –

 

Stiftelsen Radarveien er en ideell stiftelse som driver dagsenter, bolig og avlastning for mennesker med utviklingshemming. Vi har rammeavtaler med Oslo kommune om drift av disse tjenestene. Vi holder til på Lambertseter i et bygg som er spesielt utviklet for målgruppen.

Boligen vår er for personer over 18 år med multifunksjonshemming. Den er utformet som et bofellesskap. Hver bruker har eget rom, og deler bad, kjøkken og andre fellesrom med andre. Boligen holder til i nybygget vårt. Fritt brukervalg gjelder.

Avlastningen vår har 7 plasser for barn og voksne med utviklingshemming. Avlastningsavdelingen holder til i nybygget.

Dagsenteret vårt har 7 avdelinger.  Vi har flotte fasiliteter; både ute og inne som for eksempel svømmebasseng, gymsal, ballbasseng, fysioterapirom, hviterom, stort innvendig torg og flere ulike typer aktivitets- og sanserom. Fritt brukervalg gjelder.

På Radarveien tilrettelegger vi for mange aktiviteter; allsang på torget, Radaravisen, vedproduksjon, fysioterapi og fysmus, utflukter og faste årstidsmarkeringer mfl.

For mer informasjon: ta gjerne kontakt med fagkonsulent Steinar Nevland for bolig og avlastning: 908 42 440 / sne@radarveien.no eller fagkonsulent Wenche Emblem for dagsenteret: 958 35 750 / we@radarveien.no.

 

Nyheter

Les om hvordan Radarveien arbeider med åpenhetsloven

Marianne, Steinar og Wenche fra Radarveien har vært gjester i vernepleierpodden for snakket om Radarveien. Her kan du lytte til episoden. 

Stiftelsen Radarveien har gått fra å bruke et papirbasert fagsystem, og erstattet det med Omhu; et heldigitalt fag- og journalsystem. I et videointervju med rådgiver i SOR, Linn Løvlie Slette, har Steinar Nevland (fagkonsulent ved Radarveien) og Philip A. Aspholt-Weisser (gründer og operativ leder i WeissTech AS) delt tanker, erfaringer og utfordringer knyttet til dette arbeidet. Her kan du se videointervjuet.

Avdeling Skredderstua har nå egen nettside med nettbutikk: www.skredderstua.com. Der kan du bestille sekker med ved, tennbriketter og handlenett.

Radarveien har startet med urbant landbruk der brukere og ansatte er med på å dyrke ulike spiselige vekster, som vi etter hvert kan høste. Dette for å skape møteplasser, brukermedvirkning, glede og mestring i hverdagen og større oppmerksomhet på miljø. Bymiljøetaten har bidratt med 40.000 kr til dette tiltaket.

Vi har laget en ny aktivitets- og sansesti i Lilleskogen, til glede for alle på Radarveien. I år har blant annet trappehopp og fuglekasser kommet på plass i sansestien. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr. 300.000.

 

 

Radarkvelden

Vi inviterer til fritidstilbud på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo.