VELKOMMEN TIL STIFTELSEN RADARVEIEN!

– Et godt sted å være –

 

Stiftelsen Radarveien er en ideell stiftelse som driver dagsenter, bolig og avlastning for mennesker med utviklingshemming. Vi har rammeavtaler med Oslo kommune om drift av disse tjenestene. Vi holder til på Lambertseter i et bygg som er spesielt utviklet for målgruppen.

Boligen vår er for personer over 18 år med multifunksjonshemming. Den er utformet som et bofellesskap. Hver bruker har eget rom, og deler bad, kjøkken og andre fellesrom med andre. Boligen holder til i nybygget vårt. Fritt brukervalg gjelder.

Avlastningen vår har 7 plasser for barn og voksne med utviklingshemming. Avlastningsavdelingen holder til i nybygget.

Dagsenteret vårt har 7 avdelinger.  Vi har flotte fasiliteter; både ute og inne som for eksempel svømmebasseng, gymsal, ballbasseng, fysioterapirom, hviterom, stort innvendig torg og flere ulike typer aktivitets- og sanserom. Fritt brukervalg gjelder.

På Radarveien tilrettelegger vi for mange aktiviteter; allsang på torget, Radaravisen, vedproduksjon, fysioterapi og fysmus, utflukter og faste årstidsmarkeringer mfl.

For mer informasjon: ta gjerne kontakt med fagkonsulent Steinar Nevland for bolig og avlastning: 908 42 440 / sne@radarveien.no eller fagkonsulent Wenche Emblem for dagsenteret: 958 35 750 / we@radarveien.no.

 

Nyheter

I ÅR FEIRER RADARVEIEN 50 ÅR!
Dette skal feires!
Til høsten blir det arrangement for brukere, ansatte, pårørende og samarbeidspartnere. Mer info kommer i e-posten din – helt plutselig.

Les Radaveiens redegjørelser for arbeidet med åpenhetsloven og likestilling for 2022

I vår aktivitets- og sansesti har vi fått på plass en ny utetrampoline til glede for alle på Radarveien. Denne kommer til å bli hyppig brukt i sommer. Vi takker for tilskudd til finansiering fra Bydel Nordstrand.

Avdeling Skredderstua har egen nettside med nettbutikk: www.skredderstua.com. Der kan du bestille sekker med ved, tennbriketter og handlenett.

Radarkvelden

Vi inviterer til fritidstilbud på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo.