VELKOMMEN TIL STIFTELSEN RADARVEIEN!

– Et godt sted å være –

 

Stiftelsen Radarveien er en ideell stiftelse som driver dagsenter, bolig og avlastning for mennesker med utviklingshemming. Vi har rammeavtaler med Oslo kommune om drift av disse tjenestene. Vi holder til på Lambertseter i et bygg som er spesielt utviklet for målgruppen.

Boligen vår er for personer over 18 år med multifunksjonshemming. Den er utformet som et bofellesskap. Hver bruker har eget rom, og deler bad, kjøkken og andre fellesrom med andre. Boligen holder til i nybygget vårt. Fritt brukervalg gjelder.

Avlastningen vår har 7 plasser for barn og voksne med utviklingshemming. Avlastningsavdelingen holder til i nybygget.

Dagsenteret vårt har 7 avdelinger.  Vi har flotte fasiliteter; både ute og inne som for eksempel svømmebasseng, gymsal, ballbasseng, fysioterapirom, hviterom, stort innvendig torg og flere ulike typer aktivitets- og sanserom. Fritt brukervalg gjelder.

På Radarveien tilrettelegger vi for mange aktiviteter; allsang på torget, Radaravisen, vedproduksjon, fysioterapi og fysmus, utflukter og faste årstidsmarkeringer mfl.

For mer informasjon: ta gjerne kontakt med fagkonsulent Steinar Nevland for bolig og avlastning: 908 42 440 / sne@radarveien.no eller fagkonsulent Wenche Emblem for dagsenteret: 958 35 750 / we@radarveien.no.

 

Nyheter

Radarveien er godt i gang med å implementere det digitale fag- og journalsystemet, Omhu i alle avdelinger.

Vi har mottatt 40.000 kr fra Bymiljøetaten til urbant landbruk på Radarveien.

Avdeling Skredderstua har nå egen nettside med nettbutikk: www.skredderstua.com. Der kan du bestille sekker med ved, tennbriketter og handlenett.

Vi har laget en ny aktivitets- og sansesti i Lilleskogen, til glede for alle på Radarveien. Flere elementer i sansestien blir installert i løpet av 2022. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr. 300.000.

Stiftelsen Radarveien er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi tar bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

 

Radarkvelden

Vi inviterer til fritidstilbud på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo.