VELKOMMEN TIL STIFTELSEN RADARVEIEN!

– Et godt sted å være –

 

Stiftelsen Radarveien er en ideell stiftelse som driver dagsenter, bolig og avlastning for mennesker med utviklingshemming. Vi har rammeavtaler med Oslo kommune om drift av disse tjenestene. Vi holder til på Lambertseter i et bygg som er spesielt utviklet for målgruppen.

Boligen vår er for personer over 18 år med multifunksjonshemming. Den er utformet som et bofellesskap. Hver bruker har eget rom, og deler bad, kjøkken og andre fellesrom med andre. Boligen holder til i nybygget vårt. Fritt brukervalg gjelder.

Avlastningen vår har 7 plasser for barn og voksne med utviklingshemming. Avlastningsavdelingen holder til i nybygget.

Dagsenteret vårt har 7 avdelinger.  Vi har flotte fasiliteter; både ute og inne som for eksempel svømmebasseng, gymsal, ballbasseng, fysioterapirom, hviterom, stort innvendig torg og flere ulike typer aktivitets- og sanserom. Fritt brukervalg gjelder.

På Radarveien tilrettelegger vi for mange aktiviteter; allsang på torget, Radaravisen, vedproduksjon, fysioterapi og fysmus, utflukter og faste årstidsmarkeringer mfl.

For mer informasjon: ta gjerne kontakt med fagkonsulent Steinar Nevland for bolig og avlastning: 908 42 440 / sne@radarveien.no eller fagkonsulent Wenche Emblem for dagsenteret: 958 35 750 / we@radarveien.no.

 

Nyheter

Vi på Radarveien ønsker alle en god sommer!

Les Radarveiens redegjørelser for arbeidet med Åpenhetsloven og likestilling for 2023

I 2023 FEIRET RADARVEIEN 50 ÅR!
Dette har vi feiret ved flere anledninger:

  • mottakelse i Oslo rådhus med ordføreren som vertinne
  • «pølsefest» med live musikk for brukere og medarbeidere
  • høstfester på avdelingene med brukere og pårørende som gjester
  • fagdag for medarbeidere med faglig påfyll
  • konsertforedrag med Anita Skorgan for medarbeidere, pårørende og samarbeidspartnere
  • jubileumsfest for alle medarbeidere på Radarveien

Vi takker alle som har bidratt til å gjøre dette jubileet storartet og minnerikt!

I vår aktivitets- og sansesti har vi fått på plass en ny utetrampoline til glede for alle på Radarveien. Denne kommer til å bli hyppig brukt i sommer. Vi takker for tilskudd til finansiering fra Bydel Nordstrand.

Avdeling Skredderstua har egen nettside med nettbutikk: www.skredderstua.com. Der kan du bestille sekker med ved, tennbriketter og handlenett.

Radarkvelden

Vi inviterer til fritidstilbud på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo.