VELKOMMEN TIL STIFTELSEN RADARVEIEN!

– Et godt sted å være –

 

Stiftelsen Radarveien er en ideell stiftelse som driver dagsenter, bolig og avlastning for mennesker med utviklingshemming. Vi har rammeavtale med Oslo kommune om drift av disse tjenestene. Vi holder til på Lambertseter i et bygg, spesielt utviklet for målgruppen.

Boligen vår er for personer over 18 år med multifunksjonshemming. Den er utformet som et bofellesskap. Beboer har eget rom og deler bad, kjøkken og andre fellesrom med andre. Boligen holder til i nybygget vårt. Fritt brukervalg gjelder.

Avlastningen har 7 plasser for barn og voksne med utviklingshemming. Avlastningsavdelingen holder til i nybygget vårt.

Dagsenteret vårt har 7 avdelinger.  Vi har flotte fasiliteter; både ute og inne som for eksempel svømmebasseng, gymsal, ballbasseng, fysioterapirom, hviterom, stort innvendig torg og flere ulike typer aktivitets- og sanserom. Fritt brukervalg gjelder.

På Radarveien tilrettelegger vi for mange aktiviteter; allsang på torget, Radaravisen, vedproduksjon, fysioterapi og fysmus, utflukter og faste årstidsmarkeringer mfl.

For mer informasjon: ta gjerne kontakt med fagkonsulent Steinar Nevland for bolig og avlastning: 908 42 440 / sne@radarveien.no eller fagkonsulent Wenche Emblem for dagsenteret: 958 35 750 / we@radarveien.no.

 

Nyheter

I juni flyttet Skredderstua arbeidssenter fra lokalene på Ljan inn i 3. etasjen i nybygget. Både brukere og ansatte trives godt, og det er flott å ha alle de fine folka våre samlet på Radarveien.

Vi har laget en ny aktivitets- og sansesti i Lilleskogen, til glede for alle på Radarveien. Flere elementer i sansestien blir installert i løpet av kommende år. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr. 300.000.

Stiftelsen Radarveien er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi tar bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Nå skal vi fortsette arbeidet med å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.

Radarveien og Oslo kommune har i år inngått ny rammeavtale om kjøp av dagsentertjenester. I meddelelsen står det blant annet: «Totalt sett har Radarveien levert det beste tilbudet i konkurransen.»

 

Koronapandemien

På Radarveien tilpasser vi den daglige driften til hva som er forsvarlig i et smittevernperspektiv blant annet utfra hensynet til sårbare grupper og individuelle behov.

 

 

Radarkvelden

Vi inviterer til fritidstilbud på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo.

Plass hos oss


Ledige stillinger: