VELKOMMEN TIL STIFTELSEN RADARVEIEN!

– Et godt sted å være –

Stiftelsen Radarveien gir tilbud til utviklingshemmede. Dette har vi gjort siden 1973.

Vi er en tilpasningsdyktig organisasjon som leverer kvalitet. Vi har dedikerte og høyt kvalifiserte ansatte som hver dag arbeider for å høyne brukernes livskvalitet. Vi skaper vekst gjennom å se det enkelte menneske.

Radarveien har konsesjons-avtale med Oslo kommune om å drive dagsenter. Dagsenteret har 7 avdelinger. Fritt brukervalg i Oslo gjør det mulig å velge dagsenter og bolig ut fra egne ønsker og behov.

Radarveien har rammeavtale med Oslo kommune om kjøp av avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utviklingshemming. Avlastningsavdelingen holder til i et nytt tilbygg som ble ferdig i 2019.

I desember 2019 underskrev Radarveien og Oslo kommune rammeavtale om heldøgnstjenester (bolig) for personer over 18 år med multifunksjonshemming. Boligen vår er utformet som et bofellesskap der beboer har eget rom og der bad, kjøkken og andre fellesrom deles med andre. Både avlastnings- og heldøgnstjenestene holder til i det nye bygget.

Ta gjerne kontakt med oss 🙂

Radarkvelden

Vi inviterer til fritidstilbud på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo.

Plass hos oss


Ledige stillinger:

Vernepleier – boligen