Helse og velvære

Radarveien skal være et godt sted å være for alle. Trivsel og sosial tilhørighet er viktige grunnleggende verdier i vårt arbeid. Her er det mange bidrag gjennom dagen. De daglige aktivitetene gir velvære og livskvalitet, for eksempel fysisk aktivitet, stell av føtter, badstue, sang og musikk.

Vi har ansatte med tilleggsutdanning som taktilterapeut ved dagsenteravdelingene.