Avdelingene

Stiftelsen Radarveien består av tre enheter

Avlastningen


Avlastningen gir tilbud til familier med hjemmeboende utviklingshemmede. Vi har rammeavtale med Oslo kommune om å drive avlastningstjenester utenfor hjemmet for barn og voksne med utviklingshemming.

Mer om Avlastningsavdelingen

 

Skredderstua arbeidssenter

Skredderstua arbeidssenter er en avdeling der arbeid, sysselsetting og relasjonsbygging står sentralt.

Mer om Skredderstua arbeidssenter

 

Dagsenteret

Dagsenteret består av seks avdelinger som gir tilbud til voksne utviklingshemmede. Vi vektlegger kommunikasjon, fysisk fungering, ADL-ferdigheter, arbeid og sysselsetting, helse og velvære, sansestimulering og sosial fungering

Mer om Radarveien dagsenter