Avdelingene

Stiftelsen Radarveien består av tre enheter

Avlastning og bolig


Avlastningen gir tilbud til familier med hjemmeboende utviklingshemmede. Vi har rammeavtale med Oslo kommune om å drive avlastningstjenester utenfor hjemmet for barn og voksne med utviklingshemming.

I 2020 åpnet vi bofellesskapet. Vi har rammeavtale med Oslo kommune om heldøgnstjenester til personer over 18 år med multifunksjonshemming.

Mer om Avlastningsavdelingen og bofellesskapet

 

Skredderstua arbeidssenter

Skredderstua arbeidssenter er en avdeling der arbeid, sysselsetting og relasjonsbygging står sentralt.

Skredderstua har egen nettside: www.skredderstua.com

Mer om Skredderstua arbeidssenter

 

Dagsenteret

Dagsenteret består av seks avdelinger som gir tilbud til voksne utviklingshemmede. Vi vektlegger kommunikasjon, fysisk fungering, ADL-ferdigheter, arbeid og sysselsetting, helse og velvære, sansestimulering og sosial fungering

Mer om Radarveien dagsenter