Sansestimulering

Vi legger til rette for stimulering av alle sanser, syn, hørsel, kroppsstilling, lukt, smak, berøring. Vi har egne, tilrettelagte sanserom (Snoezelen); hviterom, ballrom, sansetrapp og musikkrom. Vi har også oppvarmet basseng med motstrømsaggregat.