Bygget

Bygget til Radarveien sto ferdig høsten 1973. Radarveien skole og daghjem ble tegnet og bygget med formål om å gi utviklingshemmede i Oslo et godt tilbud. Bygget består av en hovedetasje med 7 paviljonger (avdelinger) knyttet sammen rundt et stort, innvendig torg. Torget er et fellesområde for ulike treff og aktiviteter, pauser og arrangementer. I august 2019 har vi utvidet med tilbygg i 3 etasjer. Der har avlastningsavdelingen fått nye moderne lokaler. 

Hver paviljong har oppholdsrom, kjøkken, bad, kontor og grupperom. Det er også utgang til eget uterom direkte fra avdelingene. Totalt er bygget på ca. 3000 kvm. I tillegg holder Skredderstua arbeidssenter til i leide lokaler på Ljan.

Radarveien har også flere aktivitets- og sanserom: Basseng, gymsal, badstue, musikkrom, ballrom, hviterom. Vi har egne lokaler for fysioterapi.

Vi har stort uteareal med hage og område for vedproduksjon.

 

Radarveien ligger sentralt på Lambertseter rett ved Munkelia T-bane stasjon, og i nær tilknytning til butikksenter og friluftsområder.