Bygget

Bygget til Radarveien sto ferdig høsten 1973. Radarveien skole og daghjem ble tegnet og bygget med formål om å gi utviklingshemmede i Oslo et godt tilbud.

Det opprinnelige bygget består av en hovedetasje med 7 paviljonger (avdelinger) knyttet sammen rundt et stort, innvendig torg. Torget er et fellesområde for ulike treff og aktiviteter, pauser og arrangementer.

Hver paviljong har oppholdsrom, kjøkken, bad, kontor og grupperom. Det er også utgang til eget uterom direkte fra avdelingene. Totalt er bygget på ca. 3000 kvm. 

I august 2019 utvidet vi med tilbygg i 3 etasjer, på til sammen ca. 1000 kvm. Der har avlastningsavdelingen, bofellesskapet og Skredderstua arbeidssenter fått nye moderne lokaler.

 

Radarveien har også flere aktivitets- og sanserom: Basseng, gymsal, badstue, musikkrom, ballrom, hviterom. Vi har egne lokaler for fysioterapi.

Vi har stort uteareal med hage og område for vedproduksjon.

 

Radarveien ligger sentralt på Lambertseter rett ved Munkelia T-bane stasjon, og i nær tilknytning til butikksenter og friluftsområder.