ADL-ferdigheter

Skal vi ha et godt selvbilde og oppleve god livskvalitet, er det viktig at vi mestrer aktivitetene i dagliglivet (ADL).  På Radarveien er vi opptatt av at brukerne skal oppleve deltakelse og selvstendighet i de daglige aktivitetene som for eksempel av-/påkledning, matlaging, spisesituasjoner, orden på personlige eiendeler og hygiene.