Fysisk fungering

Vi legger stor vekt på vedlikehold og videreutvikling av fysiske ferdigheter ut i fra egne forutsetninger.

Vi har tilbud om fysioterapi, vannaktivitet i eget basseng, aktiviteter i egen gymsal, friluftsliv og andre trimaktiviteter.