Oppsummering av brukerundersøkelsen – 2022

Radarveien sendte ut spørreskjemaet til 82 respondenter. Vi fikk inn 58 svar som tilsvarer en svarprosent på 70,7 %. Undersøkelsen er anonym. Resultatene viser at 93 % av respondentene svarer at de er i stor grad eller i svært stor grad fornøyde med tilbudet fra Radarveien. 97 % av respondentene svarte at de ville valgt Radarveien om de skulle gjøre valget på nytt, 3 prosent var usikre. I tillegg til ferdige svaralternativer, hadde undersøkelsen tre åpne kommentarfelt. Mange har gitt kommentarer og det setter vi pris på. Flere av kommentarene er omtalt og sitert i denne teksten. Resultatene av undersøkelsen inklusive kommentarer blir gjennomgått og vil inngå som en del av Radarveiens forbedringsarbeid.

Brukerundersøkelse 2022

Brukerundersøkelse 2021

Brukerundersøkelse 2019

Brukerundersøkelse 2018