Oppsummering av brukerundersøkelsen 2019

 

Radarveien sendte ut spørreskjemaet til 140 respondenter. Vi fikk inn 71 svar som tilsvarer en svarprosent på 51.

På spørsmål om i hvilken grad respondentene er fornøyde med det totale tilbudet, svarer 98% at de er fornøyd. 91% svarer at de «i stor grad» eller «i svært stor grad» er fornøyd med det totale tilbudet ved Radarveien. Dette resultatet er vi veldig glade for.

95% svarte at de ville valgt Radarveien om de skulle gjøre valget på nytt, mens 5% var usikre. Ingen svarte at de ikke ville valgt Radarveien om de fikk valget igjen.

I tillegg til ferdige svaralternativer, hadde undersøkelsen fem åpne kommentarfelt. Mange har gitt kommentarer og det setter vi pris på. Mange av kommentarene er omtalt og sitert i teksten. Alle kommentarene blir lest av ledelsen og er en del av vårt forbedringsarbeid.

Brukerundersøkelse 2019

Brukerundersøkelse 2018