Oppsummering av brukerundersøkelsen

Radarveien sendte ut spørreskjemaet til 144 respondenter. Vi fikk inn 83 svar som tilsvarer en svarprosent på 58.

Alle respondentene svarte positivt på at

  • brukeren får et tilbud tilpasset sine behov
  • brukeren føler seg trygg
  • brukeren blir møtt med respekt
  • brukeren har en meningsfull hverdag
  • brukeren blir sett av de ansatte
  • Radarveien legger til rette for brukermedvirkning

Dette resultatet er vi veldig glade for.

94% svarte at de ville valgt Radarveien om de skulle gjøre valget på nytt, mens 6% var usikre. Ingen svarte at de ikke ville valgt Radarveien om de fikk valget igjen.

På spørsmål om i hvilken grad respondentene er fornøyde med det totale tilbudet, svarer alle at de er fornøyd. 92% svarer at de «i stor grad» eller «i svært stor grad» er fornøyd med det totale tilbudet ved Radarveien.

Les hele rapporten ved å klikke på lenken under.

Rapport brukerundersøkelse 2018