Oppsummering av brukerundersøkelsen 2021

Radarveien sendte ut spørreskjemaet til 80 respondenter. Vi fikk inn 60 svar som tilsvarer en svarprosent på 75 %.
Resultatene viser at 84 % av respondentene svarer at de er i stor grad eller i svært stor grad fornøyde med kvaliteten på det totale tilbudet.
I tillegg til ferdige svaralternativer, hadde undersøkelsen fire åpne kommentarfelt. Mange har gitt kommentarer og det setter vi pris på. Flere av kommentarene er omtalt og sitert i denne teksten.
Resultatene av undersøkelsen inklusive kommentarer blir gjennomgått av ledelsen og vil inngå som en del av Radarveiens forbedringsarbeid.

Brukerundersøkelse 2021

Brukerundersøkelse 2019

Brukerundersøkelse 2018