Oppsummering av brukerundersøkelsen – 2023

Radarveien sendte ut spørreskjemaet til 87 respondenter. Vi fikk inn 76 svar som tilsvarer en svarprosent på 87,3 %. Undersøkelsen er anonym. Resultatene viser at 91 % av respondentene svarer at de er i stor grad eller i svært stor grad fornøyde med tilbudet fra Radarveien. 88 % av respondentene svarte at de ville valgt Radarveien om de skulle gjøre valget på nytt, 11 prosent var usikre. I tillegg til ferdige svaralternativer, hadde undersøkelsen tre åpne kommentarfelt. Mange har gitt kommentarer og det setter vi pris på. Flere av kommentarene er omtalt og sitert i denne teksten. Resultatene av undersøkelsen inklusive kommentarer blir gjennomgått i organisasjonen og vil inngå som en del av Radarveiens forbedringsarbeid.

Brukerundersøkelse 2023

Brukerundersøkelse 2022

Brukerundersøkelse 2021

Brukerundersøkelse 2019

Brukerundersøkelse 2018