Samarbeid utad

Stiftelsen Radarveien driver utadrettet arbeid, både lokalt og internasjonalt, noe som skal bidra til å gjøre hverdagen bedre for mennesker med utviklingshemming. Dette i tråd med våre verdier: kvalitet, samarbeid og trivsel.

Dette er noe av det vi engasjerer oss i:

Radarkvelden
Stiftelsen Radarveien arrangerer treff på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo. Dette er et lavterskel fritidstilbud med levende musikk eller disko og kiosksalg. Radarkveldene holdes i Radarveien 100 kl. 18-20, på det store, flotte torget vårt. Tilbudet drives av frivillige; ansatte, barn av ansatte og pensjonister ved Radarveien.

EØS-prosjekt i Romania
Stiftelsen Radarveien har i 2015 og 2016 vært en av fem partnere i et EØS-støttet prosjekt med mål om «Development of strategies and policies to provide equal opportunities for children belonging to vulnerable groups». Fire fagpersoner reiste til Romania og vi fikk gjenvisitt noen måneder senere. Stiftelsen Radarveien utvider sitt kunnskapsfelt og bidrar til en bedre hverdag for personer med autisme og utviklingshemming i Romania.

 

Samarbeid med andre
Stiftelsen Radarveien samarbeider med andre tilsvarende organisasjoner i inn- og utland. Vi tar imot besøk fra Norge, Europa og andre verdensdeler. Vi besøker også andre virksomheter med samme målgruppe som oss. Det er viktig for oss å lære av andre og dele vår kunnskap og erfaring til beste for utviklingshemmede.

Radarveien samarbeider blant annet med  LUPE – Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

 

Bistand til Mehayo i Tanzania
Stiftelsen Radarveien har siden 2011 bidratt med årlig økonomisk støtte sammen med fire andre norske, ideelle stiftelser. Målet med avtalen er å muliggjøre stabilitet i driften av dag- og døgntilbud til utviklingshemmede og deres familier i Morogoro i Tanzania. Selv bidrar de med inntekter gjennom salg av egenproduserte produkter.

Temakveld
Faglig foredrag for ansatte på kveldstid 2-3 ganger i året. Temakvelden er et samarbeid med Stiftelsen Holmenkollen dagsenter og boliger og Stiftelsen Ragna Ringdals dagsenter.
Tippemidler – grasrotandel
Stiftelsen Radarveien er godkjent mottaker i «Grasrotandelen». Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spill- innsatsen direkte til et lag eller en forening. Dersom du ønsker at grasrotandelen skal gå til Radarveien, si fra neste gang du tipper eller registrer mottaker på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen.