STRATEGIPLAN 2023 – 2024

Strategiplanen skal være et dokument som ansatte har eierforhold til. Den har kommet til gjennom enkeltsamtaler med alle ansatte og med grupper av ansatte.

Virksomhetsidé

Stiftelsen Radarveien er en ideell stiftelse som driver dagsenter og heldøgnstjenester for mennesker med utviklingshemming. Våre satsningsområder er kommunikasjon, fysisk fungering, ADL-ferdigheter, arbeid og sysselsetting, helse og velvære, sansestimulering og sosial fungering.

Gjennom et helhetlig tilbud tilrettelegger vi for at brukeren skal kunne utvikle, vedlikeholde og ha glede av egne ferdigheter og kunnskaper. Vi bidrar til økt livskvalitet og gir brukeren innflytelse i egen hverdag. Vår styrke er at vi gir et individuelt tilpasset og meningsfullt tilbud.

Verdier

Kvalitet – Samarbeid – Trivsel

Visjon

Et godt sted å være

Hovedmål

Vi skaper vekst gjennom å se det enkelte mennesket

Strategier

Brukere
Høyne livskvaliteten til brukerne

Ansatte
Engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere

Organisasjon
En tilpasningsdyktig organisasjon som leverer kvalitet

Omdømme
En synlig stiftelse med positiv omtale