Kommunikasjon

Det er grunnleggende viktig for alle å forstå og bli forstått, kunne være deltaker i egen hverdag, og oppleve aksept og god samhandling. Vi vektlegger kommunikasjon i vid betydning og legger til rette for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). ASK kan sies å være alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt, når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke strekker til.