Arbeid og sysselsetting

Dagsenteret er arena for arbeid og meningsfylt aktivitet. Eksempler på dette er enkel produksjon, skogsarbeid, monteringsoppgaver, vaktmesteroppgaver, oppgaver på kjøkken, søppelsortering, postombæring og vaskeoppgaver.