Om organisasjonen

Vedtekter (PDF)

Organisasjonskart(PDF)

Brosjyre Avlastningen (PDF)

Brosjyre Dagsenteret  (PDF)

Les om hvordan Radarveien arbeider med åpenhetsloven

 

Styret

Jan G. Haanæs – styrets leder

Solveig Klinkenberg – styrets nestleder

Kirsti Kierulf – styremedlem

Per Bjørkum – styremedlem

Faridah S. Nabaggala – styremedlem

Sigrun U. Tuft – styremedlem – ansattes representant

Dawa Dolma – styremedlem – ansattes representant

Linda Palerud – styremedlem – vara – ansattes representant

 

Fagstab

Fysioterapeuter

Faglig og administrativt ansvarlige for fysioterapiavdelingen. Fysioterapeuten har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar for at brukerne skal utvikle, opprettholde og gjenvinne optimal bevegelses- og funksjonsevne.

Fagkonsulenter

Ansvar for faglig utvikling og faglig oppdatering i hele stiftelsen. Veiledning og opplæring er en sentral del av arbeidsoppgavene. De har et spesielt ansvar for kvalitetssikring av tjenestene på systemnivå. Fagkonsulent har et spesielt ansvar for å yte tjenester inn mot de avdelinger som har brukere i en vedtaksprosess rundt HOL, Kap. 9.

Lærebedrift

Vi er godkjent lærebedrift i Oslo kommune for helsearbeiderfaget

Studenter

Vi tar hvert år imot studenter i praksis fra relevante høyskoleutdanninger, som f. eks. vernepleier, ergoterapeut, barnevernspedagog.

 

Miljøfyrtårn

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn. Klima- og miljørapport 2022

Turer, feiringer og årlige arrangement