Vår hverdag

Dagsenteret har unike lokaler som ble bygget til utviklingshemmede i 1973. Hver avdeling har grupperom, rom for individuell trening, kjøkken og hage. Radarveien har et stort innendørs torg hvor alle kan møtes til aktiviteter, pauser og felles arrangementer. Vi har også svømmebasseng, gymnastikksal, fysioterapiavdeling, ulike sanserom, vaskeri, arbeidsstasjoner, egne busser og store uteområder.

Hverdagen består av aktiviteter innen følgende satsningsområder:

ADL-ferdigheter

Arbeid og sysselsetting

Fysisk fungering

Helse og velvære

Kommunikasjon

Sansestimulering

Sosial fungering